czwartek, 23 lutego 2017

The first year of my blog...

PL : 
Cześć! 
 Dzisiaj mija równy rok, kiedy zdecydowałam założyć swojego bloga. Tego samego dnia też pojawił się pierwszy post, który możecie wciąż przeczytać. Nawet nie wiem, kiedy ten rok tak szybko mi zleciał. Myślę, że ta decyzja była jedną z najlepszych, jakie podjęłam w swoim życiu. Wprawdzie pisałam wcześniej inne blogi, głównie fanfictions, ale zwykle po jakimś czasie przestałam systematycznie pisać kolejne rozdziały, aż w końcu usuwałam coraz to kolejne blogi. Po dłuższej przerwie zatęskniłam za blogowaniem, jednak nie chciałam już pisać dłużej fanowskich opowiadań. Chciałam tym razem, aby mój blog bardziej pokazywał prawdziwą mnie .  I tak powoli zaczęłam odkrywać swoją nową pasję. Dzisiaj uważam, że blogowanie jest nierozłączną częścią mnie.  Ale czym byłby bloger bez swoich czytelników?  Dlatego chciałabym Wam podziękować za wszystkie miłe słowa i wyświetlenia. Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. Mam nadzieję, że następny rok blogowania pomoże mi się rozwinąć jak nigdy wcześniej. 

Jeszcze raz dziękuję, że jesteście! 
Buziaki
Wasza J. Xx






EG : 
Hi! 
Today goes by equal year, when I decided to set up my blog. The same day turned up my first post,which you can still read. I don't even know, when this year passed so fast. I think that  this decision was the best one, which I made  in my life. Admittedly,  I was writing before the other blogs, mainly fanfictons,but usually after some time I stopped writing regularly next chapters, till in end I deleted further blogs. After longer break I missed blogging, but I didn't want to write longer fanfictions.  I wanted this time to show in my blog real me. And I slowly started to expose my new passion. Today I figure that blogging is inseparable part of me. And what a blogger would be without their readers? 
Therefore, I'd like to thank you for all nice words and displays. You don't even know, how much it motivates into far job. I hope that the next year of blogging will help to expand like never before . 
Thank you once again for being here! 
Kisses, 
Yours J. Xx 

niedziela, 5 lutego 2017

Recenzja książki : Cassandra Clare "Pani Noc. Mroczne Intrygi - Księga Pierwsza " / Book review : Cassandra Clare "Lady Midnight. The Dark Artificies-Book One"

PL :
Cześć kochani!

Po dłuższej przerwie na blogu , za którą przepraszam, wracam do was z recenzją książki. Ostatnio stała się jedną z moich ulubieńców książkowych. Dlatego postanowiłam się z wami podzielić moją opinią na jej temat. Nosi tytuł "Pani Noc. Mroczne Intrygi - Księga Pierwsza".
     Jest to pierwsza część serii przygód Emmy, jej parabatai (jest to osoba połączona z tobą szczególną więzią; jej zadaniem jest chronić drugą osobę )  Juliana, jego rodzeństwa oraz przyjaciółki Emmy - Cristiny. Wszyscy wymienieni przeze mnie bohaterowie są Nocnymi Łowcami. Ci z was, którzy kiedykolwiek czytali książki z serii Dary Anioła lub oglądali film wiedzą, o co chodzi. Książka głównie opowiada o odkryciu przez Emmę i Juliana  demonicznego spisku obejmującego całe Los Angeles.  Oprócz tego brat Juliana - Mark - uprowadzony przez faerie przed pięcioma laty - zostaje uwolniony.  Warunkiem, żeby Mark został z rodziną jest odnalezienie dla porywaczy mordercy.  Kłopot tkwi w tym, że Mark  nie tylko się nie postarzał, ale nie rozpoznaje także nikogo ze swoich bliskich.
    Ja od siebie dodam tylko, że książka zawiera bardzo dynamiczną akcję - cały czas coś się dzieje. Urzekły mnie też elementy fantastyki. W dodatku różne wątki (w tym miłosny)  sprawia, że ta książka jest według mnie wyjątkowa.  Serdecznie wam polecam ją sprawdzić i koniecznie dajcie mi znać, jak wam się spodobała :)




EG :

Hi there!

After longer break on my blog, behind who I apologize, I come back to you with a book review. Recently, it became a one of my bookish favorites. Therefore, I decided to share my opinion on subject this book. It sustain title 'Lady Midnight. The Dark Artificies-Book One'.
     It's the first part of a series of the adventures Emma, her parabatai (it's a person who is interconnected with you by a specific bond ; his mission is to protect the second person )   Julian, his siblings and Emma's friend - Cristina. All of a mentioned by me characters are Shadowhunters. Those of you who've ever read book from series Angel Gifts or watched a film know what's the point in it. A books mainly tells about finding by Emma and Julian demonic scheme involving whole Los Angeles. Apart from that, Julian's brother - Mark - abducted by faerie five years ago - became free. Requisite that Mark could stay with his family is finding for kidnappers a murderer. Trouble get stuck in that Mark not only didn't grow old, but he didn't recognise also anyone of his close family.
   I only figure by myself, that book includes a very dynamic action - all the time something happens. Elements fantastic entranced me. Furthermore, another threads (including amorous) renders, that this book is in my opinion special. I warmly recommend you check this book out and let me know how did you like it :)